Fidges_doo_1

Privredno društvo “FIDGES-UPRAVITELJ” d.o.o, Sarajevo registrovano je dana 29.04.2013.godine, a nastalo je izdvajanjem kapaciteta iz stambenog upravitelja “FIDGES-INŽENJERING” d.o.o Sarajevo.

Rješenjem ministarstva stambene politike br. 27/03-23-18609-4/13 od dana 14.08.2013.godine, privrednom društvu “FIGES-UPRAVITELJ” d.o.o, Sarajevo odobreno je obavljanje poslova upravitelja.

Naše administrativno-operativno sjedište se nalazi u ul.Geteova br.12.

Naša orjentacija je da se dugoročno bavimo poslovima upravljanja zgradama i održavanjem zajedničkim dijelovima zgrade, kao osnovnom djelatnošću.

Raspolažemo sa kvalifikovanom radnom snagom uz certificiranu opremu, što nam omogućava da korisnicima naših usluga ponudimo povoljne cijene i kvalitetu zahtjevanih radova.

Ovakvim opredjeljenjem doći će do izražaja naša predanost u pogledu efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima.

U Kantonu Sarajevo, održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama regulisano je Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom (Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 03/12).

Osnovne oblasti koje ovaj zakon reguliše su slijedeće:

– uloga etažnih vlasnika

– pojam upravljanja i upravitelja

– predmet održavanja

– finansiranje održavanja

– pravni aspekti održavanja

– obaveze svih učesnika u održavanju

– podzakonski i provedbeni akti ovog zakona