Cjene usluga

Fidges_doo_1

CIJENE USLUGA I RADOVA

Ponuđene cijene pojedinačnih usluga usklađene su prema tržišnim vrijednostima i zakonskim propisima. Sve cijene osnovnih usluga i radova koje izvodi Vaš Upravitelj, su unaprijed utvrđene cjenovnikom koji međusobno usaglašavaju Upravitelj i Ovlašteni predstavnik etažnih vlasnika. Ovaj cjenovnik je sastavni dio Ugovora o održavanju zgrade/ulaza. Za radove većeg obima po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika se radi i dostavlja ponuda. Cijene pojedinih usluga su prema cijenovniku izvođača radova (kooperanata).

Privredno društvo „FIDGES-UPRAVITELJ“ d.o.o nastoji da kvalitet i cijena usluga budu prihvatljivi na obostrano zadovoljstvo.

Obračun radnog naloga će se izvršiti na osnovu ovjerenog – potpisanog naloga od strane predstavnika zgrade i isti će se dostaviti predstavniku zgrade.

Naplata usluge za intervenciju će se izvršiti na osnovu obračuna radnog naloga- fakture.