Diplomirani inženjer građevine

Naziv radnog mjesta: Diplomirani inženjer građevine
Poslodavac:
FIDGES-UPRAVITELJ d.o.o FIDGES-UPRAVITELJ d.o.o
Opis posla:

Organizacija realizacije plana poslovanja tehničkog sektora, praćenje dinamike i strategije poslova, nadzor projekata, izrada tehničke dokumentacije

Zanimanje/Potrebno zvanje: Diplomirani inženjer građevine ili Diplomirani inženjer arhitekture
Stručna sprema: VSS
Dodatni uslovi: položen stručni ispit

poznavanje rada na računaru

Potrebno radno iskustvo: da
Vrsta ugovora: Ugovor na određeno vrijeme
Platni razred: /
Ostale naknade: /
Konkurs otvoren od: 20.02.2017.
Konkurs otvoren do: 01.03.2017.
Potreban broj radnika: 1
Nacin prijave na konkurs: Prijave dostaviti na e-mail: pravna.sluzba@fidges-up.com ili info@fidge-up.com.

Prijava treba da sadrži CV, sa svim relevantnim podacima.

Orginalnu dokumentaciju, navedenu u prijavi, ponijeti na uvid prilikom razgovora.

O terminu razgovora odabrani kandidati će naknadno biti obavješteni putem e-maila.

Razgovor sa kandidatima: Da
Ime kontakt osobe: Nezira
Telefon kontakt osobe: 033 712 701
E-mail kontakt osobe: pravna.sluzba@fidges-up.com