Fidges_doo_1Pregled poslova koji se finansiraju iz sredstava mjesečne naknade za održavanje i dodatnih sredstava koje obezbijede etažni vlasnici, po članu 24. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama – prečišćeni tekst (Službene Novine Kantona Sarajevo 3/12):

 

 

a)elektroinstalaciji,

 

b) vodovodnoj instalaciji,

 

c)kanalizaciji,

 

d)uređaju za povećanje pritiska vode,

 

e)prepumpnom uređaju,

 

f)krovu,

 

g)instalaciji centralnog grijanja,

 

h)liftu,

 

i)limariji,

 

j) dimnjaku,

 

k) rasvjeti zajedničkih prostorija,

 

l) fasadi,

 

m) stolariji,

 

n) bravariji,

 

o) telefonskoj instalaciji,

 

p) zvonu i pripadajućoj instalaciji,

 

r) internom govornom uređaju i njegovoj instalaciji,

 

s) uređaju prisilne ventilacije,

 

t) antenskoj i kablovskoj instalaciji,

 

u) poštanskom sandučiću,

 

v) rampi za pripadajući parking ili garažu,

 

z) servisiranju protupožarne instalacije i opreme,

 

aa) pregledu, ispitivanju i popravci gromobranske instalacije,

 

bb) ispitivanju sigurnosti gasne instalacije u stanu od mjerno-regulacionog seta do potrošača i sistema za opskrbu zrakom,

 

cc) čišćenju stubišta, zajedničkih prostorija i njihovih zajedničkih dijelova,

 

dd) održavanju čistoće oko zgrade na površini koja nije javna,

 

ee) moleraju zajedničkih prostorija,

 

ff) deratizaciji u skladu sa programom Kantona Sarajevo, dezinfekciji po potrebi i dezinsekciji po potrebi,

 

gg) nabavci sitnog potrošnog materijala (sijalice, sredstva za čišćenje prostora),

 

hh) nabavci alata za čišćenje i održavanje (lopate, metle, sjekači leda i sl.).

 

 

Redoslijed radova iz stava (2) ovog člana određuju zakonski propisi, tehnički propisi i etažni vlasnici na osnovu potreba i stanja zgrade.