Finansiranje

Fidges_doo_1

Osnovni izvor za finansiranje održavanja su uplate naknade za održavanje etažnih vlasnika.

Cijena održavanja utvrđuje se Odlukom Vlade Kantona, na prijedlog Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo, a iskazuje se po m2 stambene površine.

Važećom Odlukom Vlade Kantona naknada za odražavanje iznosi:
– 0,25 KM/m2 za zgrade bez lifta i hidrofleksa
– 0,38 KM/m2 za zgrade sa liftom i hidrofleksom

Cijena je utvrđena na mjesečnom nivou i etažni vlasnici su obavezni vršiti uplatu naknade za održavanje do kraja mjeseca za tekući mjesec.

Sredstva prikupljena na ovaj način se troše u skladu sa Zakonom Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, a eventualno neutrošena sredstva za jednu godinu prenose se u narednu godinu.

Zakonom su propisani radovi održavanja koji se finansiraju iz redovne naknade za održavanje

Ostali radovi i velike opravke se finansiraju iz dodatnih izvora finansiranja.

Dodatni izvori finansiranja su vanredne uplate etažnih vlasnika, Prihodi od izdavanja u zakup zajedničkih dijelova zgrade, pozajmica, kredit,budžet općina ili Kantona i donacije.

Za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama možete izvršiti uplatu:

  • na blagajni društva (bez plaćanja provizije), radnim danom od 08-16 sati, subotom 08-12 satina
  • na šalterima komercijalnih banaka i BH pošta (uz plaćanje provizije).