Prijave kvarova

fidges_1

Prijave kvarova djelimo na hitne intervencije, planske intervencije i velike opravke.


Hitna intervencija je intervencija na zajedničkim djelovima zgrade u skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih djelova zgrada i upravljanju zgradama za slučajeve u kojima se može ugroziti život građana ili predstavlja opasnost po imovinu.

Prijavu za hitne intervencije (telefonska prijava) vrši predstavnik zgrade, stanar ili u posebnim slučajevima nadležne općinske službe.

Upravitelj će u najkraćem mogućem roku izvršiti uviđaj i pristupiti otklanjanju kvara u okviru raspoloživih sredstava zgrade. Po izvršenom poslu (na licu mjesta) će se ispuniti radni nalog sa opisom i količinom izvršenih radova, koje je obavezan ovjeriti – potpisati predstavnik zgrade ili stanar u čijem je stanu izvršena intervencija


Planska intervencija je intervencija na zajedničkim djelovima zgrade za koju je potrebno izvršiti tehničke pripreme i u dogovoru sa predstavnikom zgrade pristupiti realizaciji iste.

Prijavu za plansku intervenciju vrši predstavnik zgrade pismenim zahtjevom ili telefonskom prijavom.

Radove redovnog održavanja upravitelj će izvršavati po propisanim tehničkim normativima. Po izvršenim radovima radni nalozi će se dostavljati na ovjeru – potpis predstavniku zgrade ili licu koje ima ovlaštenje za potpis od predstavnika zgrade.


Velike opravke na zajedničkim djelovima zgrade su opravke većeg obima i finansiraju se iz naknadno obezbjeđenih sredstava, a realiziraju se na osnovu posebno sklopljenog ugovora sa upraviteljem.