Općenito

Fidges_doo_1

U Kantonu Sarajevo, održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama regulisano je Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom (Službenie novine Kantona Sarajevo”, br. 03/12).

Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom (u daljem tekstu: Zakon) utvrđuju se zajednički dijelovi stambene i stambeno-poslovne zgrade, sredstva za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom, održavanje zajedničkih dijelova zgrade, upravljanje zgradom, međusobni odnosi etažnih vlasnika, obaveze Grada, općina, javnih preduzeća, vlasnika novoizgrađenih zgrada i investitora u održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom.

Održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom je javni interes, u cilju zaštite života i sigurnosti ljudi i imovine.

Uloga etažnih vlasnika

Etažni vlasnici su nosioci svih prava i obaveza na stambenim objektima, odnosno zgradama i ulazima.

Status etažnog vlasnika dobija se otkupom ili kupovinom, odnosno prenosom vlasništva nad nepokretnošću, odnosno stana. Kupovinom stana etažni vlasnici postaju, kako vlasnici stana tako i učesnici u vlasništvu zajedničkih dijelova zgrada.

Shodno tome prirodno pravo i obaveza etažnih vlasnika je da stvaraju uslove za održavanje zajedničkih dijelova zgrada, u skladu sa Zakonom.

Po stvaranju uslova za održavanje Zakon podrazumjeva, naročito:

– izbor upravitelja na skupu etažnih vlasnika

– izbor predstavnika etažnih vlasnika

– uplatu naknade za održavanje